Designed by @condor

Na stronie zamieściłem teksy największego "potwora", "mistrzaświata" z jakimkolwiek miałem zajęcia:

PS. Jeżeli ktoś ma również jakieś fajneteksty to proszę o przesłanie ich na adres: maciuchMB@interia.pl

 

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Olajossy:(aeromechanika)

II rok, AGH, WiKP

1)      O zgrozo to pytanie było moją opoką ale niestety zapomniałem

2)     To zdanie szalenie dużo państwumówi

3)      To potoczne, popularne sformułowanie

4)     Jest bowiem prawdą trywialną,nie powiem dziecinną

5)      To jest automatycznie jasne

6)     Jednakowoż rzekłem że masa jestskalarem...

7)      Nie powiem a powiem (i powiedział)

8)      Nigdy nie dostaniecie państwo ode mnie tych rozwiązań

9)     Szereg arcyważnych zagadnieńpoza nami

10) Nie używam więcnie piszę ( i napisał)

11) Nie bądźciepaństwo zminioryzowani!!!

12) W 3 linijkach z tak trudnego równania można byłootrzymać duży sukces. Może mi się to uda...

13) Zali czy ja to potrafię jeszcze??!! (jakchciał cos wyprowadzić)

14) No plus ultra

15) To uderzyłostrasznie Burchardta (to o mnie)

16) Pan Burchardt ażzmarszczył czoło!!

17) To równanie jestpiękne

18) I to są założenia kapitalne!!

19) Jak daleko jestzbliżone..

20) Cudów to niemana ogół!!

21) Państwo wiedządo czego analogizuje

22) Pytanie jest konkretne ale jak absorbowane!!

23) I tu jestcontens !

24) Kto matematyki lub fizyki nie rozumie ten malukę nieprawdopodobną

25) Fałszywa jest nieokreślona mnogość odpowiedzi

26) Ten otwór jest dziki.., powyrywany, kłębistya ten jest maleńki nader akademicki

27) To co kwitło na tablicy w komentarzudziesięć minut temu..

28) Bez umniejszania to jest bardzo nieeleganckizapis

29) V=dz/dt jakożywo

30) To co pani zrobiła to było bardzo przykre!!Niech ten wstyd usiądzie!!

31) Tych wspomnieńjuż nie będzie

32) Albowiem jest totryjumfowo trudny przepływ

33) To są absolutnepodwaliny hydrauliki – kanony

34) Ma to szaloneskutkowanie w mechanice

35) Pierwsza grupa jest absolutnie bezwartościowa(to o nas J )

36) Nie tylko zbanalności tych równań

37) Drżyjcie o wymiarowość!!!

38) Tu jest diabelnyupał!

39) Proszę siępodłączyć do tej rurki (rozwiązać zadanie z u-rurką)

40) Na gardzieli w zwężce (Wenturiego) prędkośćjest szalona

41) Wszyscy na mnie czekają!! Ciurkot nawetczeka na mnie!

42) Tu trzebadokonać asocjacji myślowych

43) Harfa Nikuracegojako akcent muzyczno- harmoniczny

44) To ma kolosalneznaczenie w hydraulice

45) Żeby tego biednego ksi nie potraktować pomacoszemu

46) Napisze rzeczprostą ale jeszcze przez nas nie wygłoszoną

47) To równanie jestszkolne

48) Ksi jestewidentne

49) Tu jest maleńkatajemnica po tej prawej stronie (równania)

50) No bezprzekleństw (jakiś błędny wzór)

51) Sprytu trochęnam tu trzeba

52) To oczywiściespadnie błyskawicznie (skróci się)

53) Od prostotyzaczyna się trudność

54) Badam wymiar bo badać muszę – oczywiście sięnie pomyliłem!!

55) To prawosławetne i wiekopomne (kirchoffa)

56) Tego nie wolnosłuchaczowi stracić z pamięci

57) Pytajnik tukładę..

58) Tek ekwiwalentny przewód ma ekwiwalentnąśrednicę bo jest ekwiwalentny hydraulicznie

59) Takie wyrażenie całkiem gładkie, nie powiemże sympatyczne

60) Te rzeczy sąniezbywalne z pamięci

61) Te oznaczenia sąwybitne, znamionujące

62) Te równania sąodchodzące pamięciowo i jakościowo

63) Wszakżechciałbym powiedzieć o roli płynu lepkiego

64) Ten temat nieleży w kompetencjach hydrauliki

65) Już głoszę hasło: przepływy laminarne. Tunie będzie żadnego anonsu

66) ... drastycznie oderwanych od fikcji płynunielekkiego, albowiem fikcja płynu doskonałego skutkuje faktem...

67) jeśli student nie zda sobie sprawy z tegobędzie to dla niego bardzo groźne

68) ścisłości nie mażadnej bo być nie może...

69) z tym siępożegnaliśmy już dawno!

70) Utrata ciepłahehe, to jest zupełnie jasne

71) Wspomnę jednakna moje kiedyś przetransponowane

72) Wspomniał to Maxwell następny tytan wiedzy!!

73) Tego raczę nienapisać lub nie raczę pisać!!

74) Ta sekwencjazostała niczym niezgruntowana

75) Ta teoria opierasię wyłącznie na empirii

76) 2 powierzchnie,nie powiem ździeranie zelówek butów wąskich wąskich szerokich, nie powiem alepowiem

77) to jestkapitalne odzwierciedlenie natury lepkośći

78) w tymnajprościuśieńkim doświadczeniu jakie być może..

79) może nie będętego szeroko komentował

80) gdy to jest pod kątem to przestaje byćzabawna ta kwestia!!

81) Nie muszę tego zpaństwem rozwiązać na stopniu underground

82) Potem zaczynająsię dramaty w opisie

83) Między te infinitezymalnie rozległepłaszczyzny wdziera się płyn lepki

84) Kogo diabli iczarci na manowce poniosą

85) W tym otoprzejściu na w poł szkolnym  na wpół studialnym

86) Jedna siła jestewidentna – od ciśnienia

87) I więcej państwunie obiecuje

88) Naprawiam minibłąd jaki popełniłem

89) Być może da się to rozwiązać enigmatyczną,niezapomnianą teorią ruchu...

90) Zturbulizowanychaos

91) I teraz wycinamy małe walczyki (ograniczeniepłaszczyzny małymi walcami)

92) Słów kilka nie wstępnych powiem nazakończenie

93) Skromność,ubogość wynika z...

94) Oby państwo tegonie zapomnieli co powiedziałem

95) Niejeden tego z boleścią doświadczył

96) I to jest naszenastępne osiągnięcie w dziedzinie ruchu laminarnego

97) Laminarnego tuznowu mamy rozbieżności i pewne dyskomforty

98) Wyprostujmy tęzależność

99) Rachujemywszyscy

100)  Exdefinicjone – z definicji

101)  WzórWeisbacha komponujemy z wzorem Płazee

102)  I „c”stało się jawne

103)  Chaos i przypadek jest potężnym instrumentemtrudnym do opisania

104)  Techniczniezaliczenie będzie trudne

105)  Szykujesię wielka walka zaliczeniowa!!!

106)  Życzyłbym sobie żeby ta liczba wzrosławydatnie

107)  I taksprawa półindywidualizacji będzie wyglądać

108)  KrzywaGaussa wskazuje mała ilość zaliczeń

109)  Advantage ławki– przewaga ławki

110)  To rzutuje na czas sesji w sposób ewidentnieniekorzystny

111)  Państwa tointeresuje żywotnie

112)  Ten czassię gwałtownie zbliża

113)  Ale tojest sprawa marginalna

114)  To jest brzydkim stwierdzeniem słownym aleprawdziwością absolutną

115)  Prędkość ma szczególną urodę

116)  To było państwu dogłębnie wyłożone

117)  Jestem pewny że wielu z państwa nie potrafitego do tej pory zprokurować

118)  Myjesteśmy skazani na skalary

119)  Torównanie jest ułomne nie powiem cząstkowe

120)  Pomogła panu sporo..., jeżeli ma pan tęszczyptę inteligencji

121)  Są wyjazdystudentów gremialne (w czasie sesji)

122)  Zerowymiarowahydraulika byłaby niczym!

123)  Z praktyki wiem że to co powiedziałem tobrzmi tajemnie, niepowiem o megalomanii

124)  Pytajnikpotężny który tu stoi !! – zarzut

125)  To jestabsolutny fundament – opoka

126)  Szczególny przypadek powolnego, troskliwegoprzepływu

127)  Człon lepkości jest trudny – nie powiempaskudny !!

128)  Poplątana,pokiereszowana mozaika szczelin !!

129)  Międzynami Re gra przemożna rolę

130)  To będziesuper, nadzwyczajnie elementarny wykład

131)  To jestbłąd programowy ewidentny

132)  W tymwykładzie jest pewne skrępowanie

133)  Reprezentujemycoraz większy poziom mini wiedzy

134)  Pierwowzoryode mnie bodaj pierwsze..

135)  Będą tonadal fundamenta wiedzy

136)  To jest głęboko nieelegancki zapis

137)  Nie róbmy monstrualnych błędów logicznych

138)  Ta książeczka tylko do tego się nadaje że maładne malunki

139)  Moi ludzienie wiedzieli co się dzieje (rodzina)

140)  To małe k zostało dzisiaj spauperyzowane

141)  Proporcjamisię zasłonie za chwile

142)  To jestniegodne podkreślenia hehe

143)  Ja efa („f”) nie notuje w tych notowaniach

144)  Możemy wariować geometrią (dokonywaćwariacji)

145)  To jestkonkluzją naszego zadania

146)  Niema jak tego napisać proszę państwa.Zostały mi tylko jakieś esyfloresy

147)  Istniejebowiem relacja między dp a V

148)  Końcem przypomnienia dość przydługawegojest..

149)  Ten gradientnie peszy nas w tym momencie

150)  Równanie jest znowu przeraźliwie proste

 

 

V rok, AGH, WiKP (jeszcze trwają wykłady)

 

1)     To jest jedna sprawa tytułemzaszłości

2)     Przyznajmy się jeżeli jatroszkę teraz zdezawułuje

3)     Jeżeli tego niedosłyszę to teżnie upadnę z tego powodu

4)      Tutaj się zasłonimy trzema kropkami...

5)     Jakże niezmiernie ważne, a dlapaństwa będzie to nie najsympatyczniejsze, niezmiernie ważna konstatacja

6)      To jest mały minusie a plus jest edukacją

7)      To jest słowo komentarza niepisanego tekstu

8)     Ja się nie odżegnuje w celuzrobienia jakiegoś zadania

9)     Ile macie godzin ćwiczeń? Trzy?Ooo to bieda!!

10) Wykład poszerza horyzonty państwa, on niegruntuje wiedzy!

11) Nie będę tym bardzo przygnębiony jeżelipowiecie państwo że...

12) Nie chciałbym państwu uprzykrzać życia

13) Tylko z elegancji wykładowej wam to podaje

14) W tej książce jest dużo bzdurek i taksiążeczka jest marniutka

15) To jest wykładmonograficzny

16) Nie badźcie państwo biernymi świadkami tychwydarzeń..

17) Ale kościec tamtego wykładu byłzaprogramowany wale to nie jest extra ważne w tym momencie

18) To nie bedzieujmą chyba dla studentów 5 roku

19) Może nie jestemzbyt oświecony w tej materii

20) W hydromechanicewszystko było na jakichś wzorach mniej lub bardziej przyswajalnych

21) Aerozol – nicnie widać, ale mówie..

22) To będzie pewnafragmentaryczna nutka wiedzy

23) Trudno sobiewyobrazić inżyniera, ochroniarza atmosfery żeby o tym nie słyszał

24)  Ja teraz pójdępo hasłach tej wypowiedzi

25) żeby nie tylkobiegać po hasłach jak na końcu wykładu..

26) państwo to odemnie tylko zasłyszą

27) chciałbym iść pod tę nieszczęsną tablicę

28) zbliżam się do końca wykładu przedminimalnym rezime

29) komin tutajbędziemy omawiać, obiecuję to!!

30) Co cóżeśmy dziś zrobili?? Bardzo przyjemnywcale nie błachy wykład

31) .....cospodobnego a jednego różnego znamienicie

32) one wejdą w orbitę naszych rozważań

33) niemożliwe!! Przygnębia mnie pani!!

34) Nie cofam tego co powiedziałem na wstępnymspotkaniu

35) To pytanie mniedręczy!

36) .... i ponadwszystko wiemy że..

37) to jest wstępnywykład ale jakże ważny

38) w 100 już nie wejdę (Kelwinów)  - tozimnica straszliwa!

39) Wacham się co teraz powiedzieć... hmmm możemi się coś wymsknąć

40) Mam świadomość że jesteście trochę obdarci(z wiedzy)

41) Ono dziś nam będzie posiłkować (owocować)

42) Szybko uciekamod tego tematu...

43) O kurczę !! – to jest straszna tablica (boźle się pisało)

44) Tu będę trochę kłamał po prostu

45) Stan atmosfery w kawałku termosfery jestwręcz nieprawdopodobny

46) Jednak pożegnamy się na chwilę z tymwykresem – sławetnym zresztą

47) Ten sygnał aerostatyki teraz wraca do nas

48) Taka jestinformacja z tego mojego rachunku

49) Troszkę powątpiewam czy dziś zdążę ujawnićto co sygnalizowałem wcześniej

50) Nie „p” uniwersalne rany boskie !! ( R stalagazowa uniwersalna)

51) Tak bliżej prawdy t=const – to jestfikcja!!!

52) Hehe sztukimałego zabiegu użyć...

53) Bałbym się takwydzielać (Dzielić) ale zrobię to!

54) Boję się tampisać.... (na tej tablicy nędznej)

55) To na razie jest troszkę niezgrabne hehe alezaraz się to wyzgrabni

56) To jest klucz!!– o to się bijemy i walczymy

57) Tej informacjinieodsunąłbym do kosza

58) Pamiętajmy że dT/dz może być ujemne, więcten nawias może być podejrzany!!

59) Nieadiabatyczne broń boże !! i nieujemne!!

60) Zmiana gęstości rozstrzygnięta na podstawiepodejrzanego nawiasu

61) My to wyrażenietak chcieliśmy spauperyzować (spłycić chyba)

62) O dziwo!! – takajest prawda

63) Jeszcze trochępodziałamy na tym! (równanie całkowaliśmy)

64) Podtrzymuję nadal jedno-gwiazdkowość tego boto nie są najważniejsze informacje

65) No i co z tegoże tak jest??!!

66) Macie warstwę gazową zamkniętą w bliźniaczymstanie

67) Te 3 możliwości są brzemienne w skutkach

68) Taki wzórszkolny się wypisał (napisał na tablicy)

 

prof. zw. dr hab. inż. Józef Wacławik : (termodynamika)

1.    często równania zapisujemy leniwie (bezargumentów)

2.    zdaje się że wyjdzie nam ciężka głupota !!!

3.    iteraz liczymy reziduła funkcji

4.    tojest próba która ma małą szansę na powodzenie

5.    wtej dziedzinie panuje chaos wielki

6.    podobno tych współczynników jest więcej(mówi profesor!!)

7.    nie wiem jak to przetłumaczyć.., niszczenienie!! To taka deprecjacja!!

8.    podobny manewr można zrobić tutaj ale trzebaby mieć szkło powiększające

9.    dzisiaj jeszcze po tych perturbacjach zespalaniem...

 

dr inż. Jadwiga Jegier: (matematyka)

1.    tak samo? Nie tak samo, czyli źlenapisałam.. (czyli się pomyliłam)

2.    tanajwiększa średnica musi być najmniejsza

 

dr inż. ...Karaś: (fizyka)

1.   towymagałoby sztuczki

2.   ekspert to ktoś w rodzaju wróżki

3.   to powinno zadziałać ale szczerze mówiąc niewiem dlaczego nie działa

4.    to jest na przykład przykładgłupi !!!

5.    to nazywają mądrze jakoś tam...ale ja takich brzydkich słów nie będę używał !!!

6.    elektron porusza sięsakramencko szybko !!

7.    elektron zostaje walnięty takimfotonem

8.    ja bym wolał kipnąć wHiroszimie niż w Dreźnie, bardzo przyjemnie

9.    tutaj uwsteczniamy się jeszczebardziej

10.    powód jest potrzebny wątpiącemuwątpiącemu a nie temu co wie!!

11.    to jest clue metodyrozwiązywania

12.    prawa logiczne są wymaganenawet od śmieciarza!!

13.    to jest już inna para kaloszy

14.    te kredy są jakieś nędzne !!

15.    struna jest tu zafiksowana

16.     później się jeszcze jeden trick używa

17.    jeżeli wywalę tonę piłeczekpingpongowych na kogoś to go zabije !!